How to Prevent Salt from Clumping Akis Petretzikis

Subscribe: http://bit.ly/akispetretzikiseng

For more details: https://bit.ly/3JZXUwe

Akis eshop: https://bit.ly/AkisPetretzikisEshopEN

Chef: Akis Petretzikis
Director: Leonidas Pelivanidis
Video editor: Mihalis Barbaris
Production: Akis Petretzikis Ltd.
Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Theano Stravolaimou, Markos
Papakonstantinou, Eleni Kallianioti, Aggelos Sofoglou, Giannis Borompokas, Emmanouela
Paradeisanou, Tatiana Serefa, Martha Angelopoulou, George Athanassiadis, Valia
Athanasopoulou, Diana Alexaki

Official website: https://bit.ly/AkisPetretzikisWeb
Facebook Page: https://bit.ly/AkisPetretzikisFB
Twitter: https://bit.ly/AkisPetretzikisTwitter
Instagram: https://bit.ly/AkisPetretzikisIG
Tik Tok: https://bit.ly/AkisPetretzikisTikTok
Pinterest: https://bit.ly/AkisPetretzikisPinterest

#akiskitchen #AkisTips #akispetretzikis
Share this Post:

Related Posts: